Friday, March 30, 2007

Steinbeck ತರಿಸಿದ ಯೋಚನೆಗಳು

ಸುಮಾರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಓದಿದ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ John Steinbeck ಬರೆದಿರುವ To a God Unknown ಎಂಬುದು. ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಅವನ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಅವಿನಾಭಾವಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪುಸ್ತಕದ ಮುಖ್ಯಪಾತ್ರ ಜೋಸೆಫ್ ಎಂಬುವವನು ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಒಂದು ಮರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾನೆ. ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆ ಮತ್ತು "ಪೇಗನ್" ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವ ಅವನ ಅಣ್ಣ ಆ ಮರವನ್ನು ಸಾಯಿಸಿದ ವರ್ಷವೇ ಅವರಿರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕ್ಷಾಮ ತಲೆದೋರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಿದರೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನೋದುವ ಆಸಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದೆಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ.

ಪುಸ್ತಕದ ಮುನ್ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಸೂಕ್ತದ ಕಾವ್ಯಾನುವಾದವನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಆ ಸೂಕ್ತದ "ಯಾವ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹವಿಸ್ಸು ಸಲ್ಲಲಿ?" ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಡೀ ಪುಸ್ತಕದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು. ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಕೃತಿವಿವರಣೆಯನ್ನು ಓದುತ್ತಿರುವಾಗಲಂತೂ ಒಂದು ಸುಂದರ ಪದ್ಯವನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಅನುಭವವಾಯಿತು. ಪುಸ್ತಕ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಓದಿ.

ಪುಸ್ತಕದ ಗುಂಗಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರ ಹಬ್ಬಗಳು, ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಕ ಆಚರಣೆಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಲು ಅದೆಷ್ಟು ಸಹಾಯಕಾರಿ ಎಂಬುದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಪ್ರಾಯಃ ನಮ್ಮದು ಪುರಾತನಸಂಸ್ಕೃತಿಯಾದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಪೂಜೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. (ಮಿಕ್ಕ ಪುರಾತನಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಇಸ್ಲಾಂ ಮತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ತಮತವೆಂಬ ದೊಡ್ಡ ಅಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗಿವೆ.) ಹಿಮಾಲಯವಾಗಲಿ, ತಿರುಮಲವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಪಕ್ಕದ ರಾಮದೇವರ ಬೆಟ್ಟವಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಪೂಜಾರ್ಹ. ಹಾಗೆಯೇ ನದಿಗಳೂ ಮರಗಳೂ ಸಹ ದೈವತ್ವಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗಿಡಮರಗಳ ಪೂಜೆಯಂತೂ ಸರ್ವೇಸಾಮಾನ್ಯ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಂಥ ಕಿಷ್ಕಿಂಧೆಯಂಥ ಮನೆಯಾದರೂ, ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಶ್ವತ್ಥವೃಕ್ಷದ ಪೂಜೆಯಂತೂ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇರುವ ಪ್ರತಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲೂ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸೂರ್ಯ, ಮರ, ಬೆಟ್ಟ, ಗುಡ್ಡ, ನದಿ, ಸಮುದ್ರ ಮುಂತಾದುವನ್ನು ದೇವರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ನಮಗೆ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಒಂದಿನಿತೂ ಏಕಿಲ್ಲ? ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯುಂಟುಮಾಡದೆ ಬದುಕಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೇ? ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಗರಪಾಲಿಕೆಯು rain water harvesting ಅನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವರು "ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಂತಿಷ್ಟು ಆದರೆ ಸಾಕು, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮಳೆನೀರಿನ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುವವರು ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನನಗೆ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಬಹಳ ಬೇಸರವಾಯಿತು. ಇನ್ನು ದಟ್ಟವಾದ ಹೊಗೆಯನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ emission check certificate ಪಡೆಯಲು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಹಿಡಿದು ಹಲ್ಲು ಗಿಂಜುವುದು - ಇಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಭಾರತದಂತಹ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಸಿಗುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ವ್ಯಥೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ನಾವೊಬ್ಬರು ಅಂಥ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದರೆ ಸಾಕಲ್ಲವೇ?

Tuesday, March 20, 2007

A good way to save trees and widen roads

This Saturday, we visited our village. The traffic was bad, as usual. The heat added to our discomfort. One thing that was very noticeable was the dwindling number of trees on the highway. Yes, roads are necessary, but is there a way to keep the trees and widen the roads?

It struck me today when I was coming by bus on North Road. I saw that trees had grown on the tar road. It was wonderful (though how the roots are able to breathe, beats me). I felt very happy and thoughtful, and that is the reason for this post.

I have not been to Mysore a lot, but I have immensely enjoyed the few visits that I have made. A relative's house was right opposite the court. It was a beautiful place. There was a jackfruit tree in their compound... it was just heavenly. Well, anyways, the point that interests us is that on the road adjacent to their house, trees have been used as a sort of a divider. It is wide, and I remember that there are even benches under the trees, so one can actually sit in the middle of the road and watch the traffic go by. (My last visit to this relative's place was eight years ago, so I do not know the state of affairs now. I only hope that the trees remain.)

There is a similar system near my house in Bangalore, too. A park has been constructed right in the middle of the road. The park runs all the way along the road, and is really a sight for sore eyes.

When I saw the trees on North Road and thought of the park near my house, I heaved a sigh of relief. All is not lost...

Wednesday, March 07, 2007

Public Transport

I love taking public transport. Even in the US, though it was extremely time-consuming, I used to love taking the local bus to school. To get to know a place, one has to take the public transport and walk in busy roads. One gets to see a lot of different kinds of people, and the experience is just great (of course, when you have the time).

I had made friends with a jazz musician and a bus driver, of name Ron ___. He was a Christian American, but of middle-eastern descent. And the point was that he had visited India and Bangalore. I still cherish my long talks with him. We used to discuss Politics, Religion, culture and what not. The local transit in the Bay Area has a service for senior citizens, called VTA Paratransit or something. One day, I asked Ron what that was. He could not hear me properly in the din, and asked me excitedly - "Are you asking me about Paramahamsa Yogananda?". He had actually read 'Autobiography of a Yogi' and said he would lend it to me. Now I was flat. It was really amazing. When we left the US for good, he gave me a CD of 'Yonder Tree' by Gino Vanelli.

I remember the time when I explained the meaning of the red dot on my forehead to an American. Another time, early in the morning, a drunk lady took my book (Oppenheim and Schafer) from me, turned the pages, and remarked - "Do you really understand all this? You must be very smart", and then pointing to her husband/boyfriend, also drunk, said "He has been to college... he might understand this", and then turning to him, said "Don't you, ____?". I was scared! I have not seen many drunk people, and this was like, totally unexpected! I mean, it was early in the morning, and these people were fully drunk! It was nice when they returned my book and said "Good luck", though.

Public transport is not always pleasurable. I have had my share of bad experiences. But sometimes, one can think about the bad experiences later and laugh at them.

One day I was taking 32 to school. Most of us in the bus were foreigners - South Asians and Chinese and Vietnamese. The driver was black. Now a blonde lady got in. Once she settled in her seat, she started mouthing expletives towards people of other races. It was *bad*. The driver got very irritated and told her that if she did not stop, she'd have to get off the bus. Well, she did not, and was made to get off the bus.

Public transport in Bangalore is a wholly different sort of experience. A few days ago I took a BMTC bus to my place of work. A couple of women with a framed photograph of the Mother Goddess, were in the bus. These women are, for all practical purposes, beggars. They show the Goddess's photograph to people and say "give something to please Her". The women did not have money to buy the tickets. The poor conductor was demanding ticket-money from them, and a young girl shouted at him "ರೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಗೊತ್ತಾಗಾಕಿಲ್ವ ನಿಂಗೆ?"I had half a mind to pay for their ticket, but the other half prevented me from doing so. Finally the conductor exempted them from buying tickets. Or, rather, he was forced to.

It takes all sorts to make a world!